Slika strani
 

Oskar gre k počitku

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org ter svitovega foruma

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terendko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Droge-mediji
objavljeno: 17. 08. 2010

PREPOVEDANE DROGE V SLOVENSKIH MNOŽIČNIH MEDIJIH


ILLICIT DRUGS IN SLOVENE MASS MEDIA
Andreja Drev1, Maja Sever2,Tanja Kamin1,3
Prispelo: 13. 10. 2005 - Sprejeto: 11. 1. 2006

Izvirni znanstveni članek 
UDK 316.77:613.83
Izvleček - celoten članek
Namen: Namen prispevka je prikazati, kako pogosto se prepovedane droge obravnavajo v slovenskih medijih, kateri so glavni pobudniki za medijsko poročanje o prepovedanih drogah, kakšne vsebine sporočil, povezane s prepovedanimi drogami, slovenski mediji posredujejo javnosti ter kakšno vlogo imajo zdravstvene organizacije pri vplivanju na oblikovanje sporočil o prepovedanih drogah v Sloveniji. Metode: V proučevanem obdobju je bilo zbranih 360 prispevkov o prepovedanih drogah, ki so bili sistematično spremljani v dvanajstih slovenskih množičnih medijih. V okviru analize so bile uporabljene osnovne tehnike opisne statistične analize, dopolnjene s statističnimi testi. Analiza je bila izpeljana z statističnim paketom SPSS. Rezultati: Kar 79,4 % prispevkov o prepovedanih drogah je nastalo na pobudo zunanjih akterjev, med katerimi so vodilne nevladne organizacije (19,4 %); na pobudo zdravstvenih organizacij je bilo napisanih 17,5 % prispevkov o prepovedanih drogah. Največ prispevkov o prepovedanih drogah se uvršča v vsebinsko področje preventive (16,4 %); prispevki, nastali na pobudo zdravstvenih organizacij, se uvrščajo v vsebinsko področje »mladi in droge«. Avtorji prispevkov o prepovedanih drogah so najpogosteje novinarji dopisniki (27,8 %); prispevki o prepovedanih drogah so objavljeni v rubrikah regijske novice (23,6 %) in kronika (19,2 %). 50 % prispevkov o prepovedanih drogah je bilo napisanih v novinarskem žanru poročilo.
Zaključki: Množični mediji prepovedane droge ne uvrščajo med teme, ki naj bi si v javnosti pridobile prednostni status. Pogosto množični mediji prepovedane droge in uporabnike drog kriminalizirajo. Novinarski prispevki pozitivne vidike neuporabe drog ali druge vidike, pomembne za preventivo, ne izpostavljajo. Ključne besede: prepovedane droge, množični mediji, novinarski prispevek, zdravstvena organizacija

celoten članek
Original scientific article
UDC 316.77:613.83