Slika strani
 

Avtor slike Anuška

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Džankizacija
objavljeno: 01. 09. 2011

NASTANEK IN VZDRŽEVANJE KONSTRUKCIJE UŽIVALCA PREPOVEDANIH DROG V DRUŽBI IN S TEM POVEZANA STIGMATIZACIJA

1. UVOD
Povezava na celoten tekst


 avtor: Anja Žnidaršič

Glavna problematika, o  kateri bom eseju govorila, je stigmatizacija uporabnikov prepovedanih drog. Zanimalo me bo predvsem, kako je izključevanje povezano s politiko do drog ter kakšno vlogo imajo pri tem mediji. Predstavila bom prav tako stigmo samo kot tako ter prikazala njeno dejansko delovanje na življenje uživalca ter tematiko konceptualno povezala z dvojnimi diagnozami, ki lahko pomenijo tudi močnejšo, dvojno stigmatizacijo.

Esej bom začela tako, da bom naprej droge umestila v družbeni kontekst, nato se bom dotaknila in tudi ovrednotila preventivo na področju drog v Sloveniji. Prav tako bom govorila o represiji, o tem kaj je negativnega prinesla in kaj bi se zgodilo z legalizacijo drog v družbi. Politika drog je namreč najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju podobe uživalca v družbi.

Glavna tema pa bo stigmatizacija, kjer bom pokazala, kako sama politika drog ter predvsem mediji vplivajo na podobo uživalcev v družbi. Navajala bom tudi časopisne članke kot dokaz za bolj ali manj pristransko poročanje, izhajajoče iz nevednosti, ki se mi zdijo izrazito negativno usmerjeni kot tudi take, ki bi lahko bili primer dobre oz. boljše prakse predstavitve uživalcev v medijih. Prav tako bom tudi slikovito predstavila stigmo skozi oči uživalcev, tako po navedbah iz literature kot po navedbah uživalcev iz moje prakse ter neformalne socialne mreže.

Tako kot se stigmatizacija dogaja uživalcem drog, pa se dogaja tudi duševni bolnikom, le da je ta malo drugačna, mogoče manj zaželena. Kaj pa se zgodi, če je človek tako duševni bolnik kot tudi uživalec? Pomeni dvojna diagnoza tudi dvojno stigmatizacijo? Dvojne diagnoze so tudi eno od zanimivih področij, ki se jih bom v eseju dotaknila.

Socialno delo za razliko od politike do drog ni usmerjeno več strogo tradicionalno in ne temelji več na abstinenci, temveč pomeni socialno delo, ki sprejema uživanje drog, novo paradigmo, ki temelji na nizkopražnosti. Predstavila bom tako osveženo socialno delo kot tudi program nizkega praga.