Slika strani
 

Vzorci drog namenjeni izobraževanju družinskih članov

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Nacionalno poročilo 16
objavljeno: 31. 12. 2013

STANJE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG V SLOVENIJI 2016  (povezava na dokument)

1. POLITIKE NA PODROČJU DROG: ZAKONODAJA, STRATEGIJA IN EKONOMSKA ANALIZA  
Dr. Jože Hren, Andreja Belščak, Špela Struna 
1.1 Novosti na področju zakonodaje 
Uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi Ministrstva za notranje zadeve je analizirala podatke Nacionalnega forenzičnega laboratorija in Inštituta za sodno medicino o evidentiranih novih psihoaktivnih snoveh v Sloveniji ter podatke o reguliranih novih psihoaktivnih snoveh v nekaterih članicah Evropske unije. Na tej podlagi je bilo v prvi polovici leta 2016 prepoznanih 47 novih psihoaktivnih snovi, in sicer 23 sintetičnih kanabinoidov, 7 sintetičnih katinonov, 5 fenetilaminov, 3 piperidini, 2 triptamina, 3 arilalkilamini ter 4 snovi, ki ne sodijo v nobeno izmed teh kategorij. Zaradi nevarnosti, ki jo vse omenjene snovi lahko predstavljajo za zdravje ljudi, je strokovna skupina za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi pri MZ predlagala, da se vse omenjene snovi razvrstijo v skupino I. prepovedanih drog. V to skupino so razvrščene psihoaktivne snovi, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba, in se ne uporabljajo v medicini. Vlada RS je zaradi tega dopolnila Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog in jo 25. 3. 2016 objavila v Uradnem listu RS . 
Z omenjenimi dopolnitvami Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog se v medicini lahko uporabljajo tudi ekstrakti iz rastline konoplja. S tem je v Sloveniji pravno urejen dostop do vseh zdravilih na osnovi konoplje (ekstraktov) z urejenim pravnim statusom v Evropski uniji. Ekstrakti iz konoplje se lahko uporabljajo v medicini skladno z določbami Zakona o zdravilih . Dovoljena je tudi medicinska uporaba nabilona, ki je sintetični analog tetrahidrokanabinola, in je s tem opredeljen kot učinkovina za uporabo v zdravilih. Zakon o zdravilih natančno podaja definicijo zdravila, ki vključuje tudi zdravila naravnega izvora. Podaja tudi zahteve za kakovost, varnost in učinkovitost zdravil in med drugim ureja tudi njihovo proizvodnjo in promet. 
1.2 Strategija in akcijski načrt 
Vlada RS je aprila 2015 potrdila prvi dvoletni akcijski načrt k Resoluciji o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog, ki pokriva obdobje 2014–2020. Akcijski načrt za obdobje 2015−2016 je dostopen na spletni povezavi:  
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_2015/AKCIJSKI_NA CRT_za_droge_jan_2015.pdf).  
1.3 Javni izdatki na področju drog 
Večina programov delovanja na področju drog je v Sloveniji financirana iz državnega proračuna in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Finančna sredstva se pridobivajo tudi iz različnih fundacij, prispevajo pa jih tudi slovenske občine, ki izvajalcem pomagajo pridobiti ustrezne prostore za izvajanje programov.