Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Občni zbor 2014
objavljeno: 17. 03. 2014

Zadeva: VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA SVIT KOPER

Vabimo vas na redni občni zbor Društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper, ki bo v sredo, 19. 3. 2014 ob 16.30 v prostorih NIJZ Koper (nekdanji ZZV Koper), Vojkovo nabrežje 4a, velika sejna soba.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
 4. Poročilo verifikacijske komisije - ugotovitev sklepčnosti
 5. Izvolitev volilne komisije
 6. Volitve za funkcijo predsednika in za organe društva:
  • izvršni odbor (predsednik in še 4 člani)
  • nadzorni odbor (3 člani)
  • častno razsodišče (3 člani)
 7. Poslovno poročilo za leto 2013
 8. Računovodsko poročilo za leto 2013
 9. Poročilo nadzornega odbora
 10. Poročilo častnega razsodišča
 11. Delovni načrt za leto 2014
 12. Članarina za leto 2013 in2014
 13. Razno

Gradivo bo aktivnim članom društva dostopno v ponedeljek, 17. 3. 2014 na spletni strani društva: www.svit-kp.org, z vpisom gesla, ki ste ga dobili z vabilom.

Prosimo, da nam morebitno odsotnost sporočite na telefonsko številko 05 6260011. Prosimo vas, da glede na pogoje članstva v Statutu društva, poravnate članarino društvu za leto 2013 (kar izpišete v besedilu), v višini 10,00 € na TRR 10100¬0035493750.

Lep pozdrav,

Milan Krek, I. r. Predsednik društva