Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Papilot
objavljeno: 30. 09. 2014

Dne 30.09 smo se udeležili predstavitve dela nevladnega neprofitnega zavoda Papilot, ki je predstavilo svoj program iskanje zaposlitvenih možnostih za težje zaposljive osebe. Predstavitev je organiziral koprski center za socialno delo.

DSC_1187 DSC_1188 DSC_1193

Osnovna dejavnost društva Papilot je delovanje na področju integracije ranljivih skupin na trgu dela v obliki organizacije kreativnih delavnic, programov karierne orientacije, delavnic za brezposelne, kjer posamezniki pridobivajo znanja pri iskanju zaposlitve in podporo pri karierni usmeritvi. Zavod deluje na področju izobraževanja, svetovanja in zaposlitvene rehabilitacije ter snovanja in izvajanja programov na področju razvoja človeških virov. Papilot ima v Ljubljani tudi dnevni center za oskrbo starejših, ki se želijo družiti, koristno preživeti prosti čas ali pa zaradi različnih vzrokov ne morejo več sami bivati v domačem okolju ter potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih.
Zavod je prejel certifikat kakovosti ISO 9001 in standard kvalitete v socialnih storitvah EKO, ki ocenjuje  kvaliteto celostnega pristopa.
Ciljna skupina njihovih programov so osebe z odločbo o trajni nezaposljivosti. Program je namenjen 6 urnim aktivnostim, kjer uporabniki izdelujejo voščilnice in podobne izdelke, ter je sestavljen iz dodatnih delovnih treningov pri urjenju psiho-socialnih in kreativne tehnik. Uporablja se individualen pristop prilagajanja potreb posameznikovim sposobnostim in motivaciji.
Zavod Papilot apoveduje povečanje skupin in. Morebitni kandidati za vključitev v storitve socialnega varstva so dobrodošli.

Pogoji za kandidate so invalidi 1. kategorije z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in po zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb. Najnižja starostna meja je 15 let, ko. Takrat posameznik pridobi pravico vpisa v seznam iskalcev zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje. V procesu pridobivanja statusa, opravljajo svetovanje osebi in pomoč pri pridobivanju odločb v obliki individualni pogovorov, z merjenjem delavnih rezultatov in s  ciljem povečanja motivacije. Posameznik pridobi v primeru izboljšanja delovnih sposobnosti dokazila o sposobnosti za več kot 30% delovno sposobnost.

Pogoj za uporabnike drog s problemi težje zaposljivosti je napotitev zavoda za zaposlovanje ali CSD-ja. Za začetek postopka ocene delavne sposobnosti in možnost delavne rehabilitacije ali pridobitev potrdila sposobnosti za redno zaposlitev.zadostuje tudi mnenje CSD-ja.

V grobi porazdelitvi so aktualne tri opcije :
•    potrdilo za več kot 30% sposobnostjo za delo ali
•    potrdilo za manj kot 30% sposobnostjo za delo ali
•    prepoznanje zdravstveno povezanih omejitev in posledična napotitev na zdravljenje.
Papilot v praksi poizveduje za delodajalci in jih osvešča glede predsodkov povezanih z duševnim zdravjem in rehabilitante usmeri v najbolj primerno okolje. Vodja tima je rehabilitacijski svetovalec in ima pomoč delovnega tehnologa in psihologa. Kandidat dobi napotnico Zavoda za zaposlovanje, nakar delovni tim oceni kandidata in izda mnenje o zaposljivosti in potrebah kandidata.
Zaščitno in podporno zaposlovanje v delovnem okolju, ki je prilagojeno posameznikovim delovnim sposobnostim in potrebam ali zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju, vendar z nudenjem strokovne in tehnične podpore invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Izobraževanje je tudi pomemben del podporne zaposlitve. Poleg dela je pri podporni zaposlitvi pomembna krepitev socialnih veščin
Program aktivacije neaktivnih za osebe z daljšim obdobjem brezposelnosti je program, ki ga je organizacija izvajala v letošnjem letu. Upajo, da bodo v prihodnem letu ponovili program in vabijo vse organizacije k sodelovanju pri iskanju kandidatov, v poskusu motiviranja posameznikov k obuditvi upanja glede možnosti socialnega in delovnega vključevanja.

Povezava na revijo zavoda Papilot