Slika strani
 

Materijal nam dobavlja koperski zavod za zdravstveno varstvo in upamo, da bo ministersvo potrdilo nadaljno financiraje dobave.

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Simpozij HCV
objavljeno: 21. 03. 2017

Dne 15. marca je bil organiziran 7. nacionalni simpozij: »Okužbe z virusom hepatitisa C pri osebah ki uživajo droge«. Hepatitis C je v zadnjih letih dejansko najbolj ogrožajoča bolezen med uporabniki prepovedanih drog. Problematičnost okužbe je pravzaprav paradoksalna glede na neverjeten napredek glede uspešnosti zdravljenja, ki smo mu priča po zaslugi novih zdravil. Hkrati smo priča porastu smrtnih primerov zaradi bolezni povezanih z okužbo s hepatitisom C. Smrtnost pri okuženih po navadi povezujemo z rakom in cirozo jeter. V zadnjih letih so v porasti smrtni primeri zaradi zapletov pri krioglobulinemičnem vaskulitisu (vnetje sten ožilja) in posledični odpovedi ledvic. Problem slovenskih uporabnikov drog je, da velik delež okuženih ni seznanjen s stanjem glede okužbe. Ljubljanska center za detoksikacijo je v zadnjih letih testiral vključene v zdravljenje in prišel do zaskrbljujočega podatka, da je več kot 50% testiranih HCV pozitivnih. Do sedaj znani podatki so Slovenijo uvrščali na 4. mesto držav z najnižjo prevalenco okuženih. Posamezne države imajo namreč med uporabniki, ki injicirajo droge več kot 90% okuženih. Visoka prevalenca ima vpliv na eksponentno rast na novo okuženih in obratno. Z uspešnim zdravljenjem okuženih, bi kljub visoki ceni posameznega zdravljenja, zmanjšali bazen potencialnih prenašalcev okužbe in s tem tudi dolgoročno razbremenili zdravstveno blagajno.

Andrej Kastelic in Mojca Matičič Otvoritev srečanja: Okužba z virusom hepatitisa C pri osebah, ki uživajo droge Jeffrey Lazarus: Eliminacija HCV v Evropi Mojca Matičič: Hepatitis C v letu 2017- novi izzivi in priložnosti Mario Poljšak: Kako izbolšati testiranje na okužbo s HCV Majda Klešnik: Rezultati nacionalne raziskave prehodne elastografije jeter pri s HCV okuženih uporabnikih drog Matjaž Hafner: življenje ogrožajoče bolezni Sipoziju je prisostvovalo okoli 200 poslušalcev Andrej Kastelic: Obravnava okuženih s HCV, vključenih v bolnišnično zdravljenje odvisnosti Nuša Šegrc: Nova tvegana vedenja in nove droge Janja Milič: Raba alkohola pri okuženih s HCV Okrogla miza: Aktualni problemi obvladovanja hepatitisa C pri uporabnikih drog v Sloveniji

Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog imajo možnost testiranja vseh pacientov, vendar so v zadnjih letih testirali le tiste z rizičnim življenjskim stilom. V zadnjih letih je poleg napredka v sami terapiji (nova zdravila, ki nadomeščajo interferon), zaznan napredek v neinvazivni diagnostiki fibroze jeter. Strah pred punkturo jeter je namreč uporabnike pogosto odvračal od odzivanja na napotitev na zdravljenje. Zdravljenje hepatitisa C je v zadnjih letih uspešno tudi pri pacientih z napredovano okvaro jeter, vendar je v interesu pacientov, da s terapijo začnejo čim prej. Zaradi velikega stroška, ki ga zdravljenje predstavlja za državo je pogoj za vključitev v zdravljenje potrebni izpolniti pogoj glede napredovanega stanja fibroze jeter. Vsaj tretjina držav omejuje zdravljenje za aktivne uporabnike drog, kar je bilo v Sloveniji aktualno v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Želja prisotnih na konferenci je, da bi vse omejitve presegli ter dosegli zmanjšanje oz. izničenja bazena okuženih.

V svetovnem merilu je problem hepatitisa C tako razširjen, da se je končno zganila tudi Svetovna zdravstvena organizacija in izglasovala resolucijo glede prevencije in kontrole širjenja bolezni. Zastavljen cilj je eliminacija HCV-ja. Strategija je razdeljena na 5 področij delovanja:

Akcija WHO ima ime »Hep-CORE»(Community, Opinion, Recommandation, Experts). V svetu je okuženih od 130 do 150 milijonov posameznikov in letno jih zaradi tega umre od 500 do 700 tisoč in to število je v porastu. Pri 75% okuženih s HCV okužba še ni bila odkrita. Delež zdravljenih ne presega 5%. Povprečna starost obolelih je v EU 54 let. Od 100 okuženih z HCV jih 75-80 razvije kronično okužbo, 60-70 kronično jetrno bolezen, 5-20 cirozo jeter in 1-5 rak jeter. Kljub vsemu pa je HCV za razliko od okužbe z virusom HIV ter hepatitisa B, popolnoma ozdravljiva bolezen. Velik problem pa v današnjem času predstavlja cena posameznega zdravljenja, ki je odvisna od genotipa virusa HCV in dosega v najmanj ugodni varianti ceno 40.000 Eurov za 3 mesečno obdobje zdravljenja. Večina okuženih v Sloveniji prihaja iz populacije intravenoznih uporabnikov (okoli 50%). Ostali so virus dobili preko transfuzije oz. krvnih pripravkov (hemofiliki) ter preko dela v zdravstvu (podatki zdravljenih z DAA v letu 2015). V zadnjih letih smo zaznali napredek v tehnikah testiranja krvi. Vzorci se v presejalnih testih preverjajo skupinsko, kjer s posebno tehniko zaznajo potencialno prisotnost virusa. V primeru pozitivnih rezultatov, se začne s testiranjem posameznih vzorcev. S to tehniko se lahko na eleganten način zmanjša skupen strošek testiranja in cena odkritega pozitivnega vzorca je s to tehniko le 1500 eurov. Dolgoročen cilj je do leta 2030 eliminirati HCV kot javno-zdravstveno grožnjo.

Leta 2016 je bila v okviru raziskave prehodne elastografije jeter med UD pregledano stanja okuženih pacientov v centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Narejeno je bilo 238