Login

 
Slika strani
 

Včasih imamo domotožje po stiskanju v zakajeni luknji

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org ter svitovega foruma

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti

 
Kontakt
 


Naslov1: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: petra.ninkovic@svit-kp.org
Vodja terendkrga dela: 064-150-070 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Teren: 031-296-930
email: drustvo_svit@t-2.net

 
Zgodovina
objavljeno: 19. 05. 2009

»Društvo Svit« je bilo ustanovljeno leta 1992. Nastalo je iz stisk družin, ki so se soočale s problematiko prepovedanih drog, od nastanka do danes se je razvijalo na mnogih področjih delovanja. Dnevni center, ki smo ga leta 2000 poimenovali DROP IN, se od začetka delovanja nahaja v prostorih na Župančičevi 9 v Kopru. Namenjen je uporabnikom prepovedanih drog in osebam, ki so vključene v metadonski program. V teh prostorih pa smo izvajali še druge dejavnosti, in sicer: informiranje, svetovanje, napotitve v komune, delo s svojci,... Le-te smo približno 5 let izvajali v pisarni na Destradijevem trgu 9. Naš najbolj inovativen projekt je terensko delo, katerega smo na področju Slovenije prvi vpeljali. S taknim načinom dela smo se prvič soočili leta 1997, ko smo se vključili v projekt Evropske Unije, imenovan »Umbrella«.
To je bil poskusni projekt terenskega dela, ki je potekal v več evropskih državah na obmejnih področjih. V Kopru se je pod našim okriljem odvijal med leti 1997 in 1999. Poskusno uvajanje programa Umbrella, je poleg tujine finančno podprla tudi naša država, vendar pa niti lokalne niti državne oblasti niso zagotovile možnosti za njegovo izvajanje potem, ko naj bi program postal stalen. V tem času smo spoznali, kako zelo uporabniki prepovedanih drog potrebujejo takšne programe. Zato smo se odločili, da bomo zbrali sredstva za nakup terenskega vozila. Pot je bila dolga, vendar je bila naša vztrajnost poplačana. S terenskim delom, ki smo ga poimenovali »Projekt Oskar«, smo pričeli aprila 2003. V prvem letu je ta projekt izvajalo 10 študentov, s katerimo smo, žal, zaradi finanene krize, morali prekiniti sodelovanje. Od tedaj terensko delo krijemo z javnimi delavci in rednimi zaposlenimi. V vseh teh letih delovanja smo si pridobili zaupanje mnogih. Zelo dobro sodelujemo s centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, z zdravstvenimi domovi, Centrom za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog v Ljubljani, centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, sodišči,... Od leta 2000 posebej intenzivno sodelujemo s Terapevtsko skupnostjo Lautari iz Italije. Za področje celotne Slovenije urejamo napotitve v njihov program zdravljenja. Naše sodelovanje vseskozi izpopolnjujemo in dopolnjujemo, glede na potrebe vključenih oseb in njihovih svojcev. V letu 2004 smo tako za svojce pričeli izvajati edukativno-informativna srečanja, ki smo jih postopoma obogatili še s terapevtskim delom v manjših skupinah. Že dve leti zapored smo za svojce organizirali tudi praznovanje božiča, ki je potekalo po vseh centrih TS Lautari, kjer se zdravijo osebe iz Slovenije in Hrvaške. V sodelovanju z različnimi institucijami, smo veliko naredili tudi raziskovalnem področju. Z Zavodom za zdravstveno varstvo in Inštitutom za varovanjem zdravja smo leta 2004 prvič izpeljali anonimno nevezano testiranje na HIV, ki smo ga jeseni 2005 ponovili. V sodelovanju s Fakulteto za socialno delo smo naredili načrt za etnografsko raziskavo o rabi kokaina. Sodelujemo pa tudi z Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. V letu 2004 smo sodelovali v raziskavi Vladne in nevladne organizacije na Obali, ki delujejo na področju drog (analiza stanja). Januarja 2005 pa smo pričeli sodelovati z Informacijsko enoto za prepovedane droge (IVZ Ljubljana). Vključili smo se v njihov pilotski projekt “Zbiranje podatkov o uporabnikih prepovedanih drog – programi zmanjševanja škode”. Jeseni 2005 smo se vključili v mednarodni projekt z naslovom »Krepitev programov zmanjševanja povpraševanja po drogah v RS«, ki ga izvajajo pod okriljem Urada za droge in Inštitutom TRIMBOS iz Nizozemske. Leta 2001 smo vzpostavili Skupino svojcev, namenjeno svojcem oseb, ki bodisi še vedno uporabljajo nedovoljene droge ali pa že abstinirajo in so vključeni v program terapevtske skupnosti. Redna tedenska srečanja vodi psihologinja,vendar ima skupina tudi elemente samopomoči. Zanimanje za to skupino narašča, predvsem zaradi pozitivnega ustnega izročila njenih članov.

Pomembna prelomnica v delovanju Društva je bilo leto 2003, ko smo uspešno kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva (za obdobje od leta 2003 do 2007) Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Takrat smo prvič pridobili redni vir financiranja, kar nam je omogočilo zaposlitev strokovnega kadra.
Zelo pomembno za razvoj Društva je bila tudi pridobitev statusa društva, ki deluje na področju sociale in zdravstva, ki sta nam ga v letu 2005 podelila MDDSZ in Ministrstvo za zdravje.
 
V letu 2007 je bilo za nas prelomno, saj je bila selitev v nove prostore  pomembna prelomnica pri omogočanju kvalitetnejšega dela in širtev naših dejavnosti.