Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org ter svitovega foruma

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Prosto delovno mesto 9
objavljeno: 12. 06. 2020

Objavljamo prosto delovno mesto:  

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNA VODJA PROGRAMA - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: ORGANIZACIJSKO VODSTVENE NALOGE: STROKOVNO VODENJE PROGRAMA DRUŠTVA, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA DEJAVNOSTI NA PODROČJU DELA IN ZUNANJIH IZVAJALCEV, SODELOVANJE Z IZVRŠNIM ODBOROM DRUŠTVA, ORGANIZIRANJE IN POVEZOVANJE DELAVCEV DRUŠTVA IN PROSTOVOLJCEV, ORGANIZIRANJE USPOSABLJANJA IZVAJALCEV, VODENJE STROKOVNEGA TIMA, SODELOVANJE S FINANCERJI PROGRAMA, PRIJAVA NA RAZPISE, PRIPRAVA POROČIL O DELU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI, PROMOCIJA PROGRAMA. STORITVE: NEPOSREDNO DELO Z UPORABNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI NA PODROČJU INFORMIRANJA, SVETOVALNO DELO, TIMSKO DELO.

DRUGE NALOGE: SODELOVANJE Z ORGANI V LOKALNI SKUPNOSTI, Z DRUŠTVI IN DRUGIMI NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI, SODELOVANJE Z MEDIJI, SODELOVANJE IN ORGANIZACIJA SKUPNOSTNIH SOCIALNIH AKCIJ, UDELEŽEVANJE NA USPOSABLJANJIH IN SUPERVIZIJAH, SPREMLJANJE IN EVALVACIJAnDELOVNEGA PODROČJA, SKRB ZA ČISTOČO DELOVNEGA OKOLJA, DRUGE NALOGE PO NALOGU PREDSEDNIKA IN IZVRŠNEGA ODBORA DRUŠTVA.

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0310
Družbene vede in vedenjske znanosti, podrobneje neopredeljeno
Alternativna izobrazba: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0319

Družbene vede in vedenjske znanosti, drugo

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti Poskusno delo: 3 meseci
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: IT - italijanski jezik razumevanje-dobro govorjenje-dobro pisanje-zadovoljivo
Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno
2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Strokovni delavec po 69. Členu
Zakona o socialnem varstvu.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih
Objava tudi na naslednjih UE:
Rok za prijavo kandidatov: 15 dni.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: VESNA GRAHOVAC, 070842955, drustvo_svit@t-2.net
Kontakt delodajalca za BO: INGRID KOCJANČIČ, 031665956, kocjancic.ingrid@gmail.com
Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda
Okvirna mesečna plača: 1.850,00 EUR bruto mesečno
Urnik dela: dopoldan
Druga sporočila, opombe:
Datum sprejema prijave: 29.5.2020 Datum objave v prostorih zavoda: 2.6.2020
Rok za prijavo kandidatov: 17.6.2020