V skladu s paradigmo zmanjševanja škode predstavlja izmenjava igel in sterilnega pribora eno izmed osnov programa in je pomembna z zdravstvenega vidika zaradi preprečevanja okužb z virusom HIV in z virusi hepatitisa, zlasti HCV . Izmenjava igel omogoča dostop do največjega števila uporabnikov prepovedanih drog, ki so sicer skriti za ostale programe pomoči in predstavlja izhodišče za delovanje ostalih programov v sklopu dnevnega centra in terena. S tem je posredno omogočeno premagovanje socialne izključenosti uporabnikov drog.

En šut – ena igla!