Društvo organizira redna izobraževanja za uporabnike in prostovoljce o temah, ki se nanašajo na prepovedane droge in sorodne vsebine prilagojene njihovim željam . Organiziramo interna izobraževanja, vključujemo pa jih tudi v izobraževanja zunaj dnevnega centra.