Andreja Pajenk Strokovni vodja
Nuša Zankolič Strokovna delavka na terenu
Katja Brsa Strokovna delavka v dnevnem centru
Ema Čehić Laična delavka
Danilo Sinožič Laični delavec