Namen programov

V dnevnem centru so uporabnikom programa namenjene dejavnosti za aktivno reševanje trenutne socialne problematike posameznika, dejavnosti namenjene pridobivanju in ohranjanju različnih socialnih in drugih spretnosti ter veščin, pomembnih z vidika socialnega vključevanja, dejavnosti za aktivno preživljanje prostega čas v okviru vsakodnevnih delavnic, neformalno druženje, skupine za samopomoč in navezovanje stikov med uporabniki in strokovnimi sodelavci.

Cilj programov

Uporabnikom programa nudimo podporo in pomoč pri urejanju različne dokumentacije, izvajamo individualne pogovore ali pogovore v skupini oz. z družinskimi člani. Vse te dejavnosti predstavljajo pomembno podlago pri načrtovanju urejanja osebnih problematik oz. pri vključevanju v druge programe pomoči. V okviru dejavnosti dnevnega centra uporabnikom nudimo možnost uporabe računalnikov in vključevanja v programe računalniškega opismenjevanja ter projekcije dokumentarnih in informativno-izobraževalnih vsebin tako s področja drog in odvisnosti, kot drugih vsebin.

Aktivnosti

V sklopu dnevnega centra so planirane tudi športne aktivnosti in drugi družabni dogodki. S pomočjo donatorjev, uporabnikom zagotavljamo vsakodnevno prehrano (pekovski izdelki) in osvežilne napitke. V prostorih dnevnega centra poteka tudi informiranje in ozaveščanje uporabnikov ter izamenjava sterilnih materialov s ciljem varnejše uporabe drog, v skladu s paradigmo zmanjševanja škode.